Personuppgiftsbehandling

EFS Västerbottens hantering av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller en ny EU-förordning: GDPR (General Data Protection Regulation), vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL).

EFS vill hålla en hög nivå av skydd för din personliga integritet och i och med GDPR behöver vi informera om EFS hantering av personuppgifter framöver. Det gäller dig som är medlem, anställd eller innehar uppdrag i EFS eller Salt, eller är deltagare eller ledare i någon verksamhet som EFS Västerbotten eller Salt Västerbotten bedriver.

För den det gäller kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur vi som förening och organisation får behandla personuppgifter skärps. Det kan i flera fall behövas ett godkännande att lagra och behandla uppgifter från den person det gäller.

Till villkoren för medlemskap, anställning eller deltagande i verksamheter ska numera finnas en integritetspolicy som mer tydligt beskriver hur vi sparar och för vilka syften vi bearbetar den personliga informationen.

När det gäller medlemmar samt ledare och förtroendevalda i EFS missionsföreningar och i Salt, har EFS Västerbotten ett delat personuppgiftsansvar med lokalföreningar och EFS och Salt riks. Vi betraktar hela EFS inklusive Salt-barn och unga i EFS, som ett organ trots att vi har olika organisationsnummer. Du kan ladda ner och läsa EFS personuppgiftspolicy här för att få veta mer.

När det gäller distriktsgemensam verksamhet bedriver EFS Västerbotten ett omfattande arbete i Västerbotten och har kontakt med ett stort antal personer. I informationstexter nedan kan du läsa om det som berör dig som är anställd, innehar förtroendeuppdrag, är ledare eller deltagare i vår verksamhet, har en prenumeration på Vårt Budskap, ger en gåva eller gör någon form av inbetalning till EFS Västerbotten..

GDPR-reglerna är nya och all tillämpning är inte klar. Informationstexterna kommer att publiceras och uppdateras efterhand. Om det är något du funderar på är du alltid välkommen att kontakta EFS Västerbotten, tel 090-12 58 10 eller med e-post: efs@efsvasterbotten.se.

Resurser för lokala föreningar.
EFS riks sida för det lokala GDPR-arbetet

Nedladdningsbara informationstexter om EFS Västerbottens personuppgiftsbehandling.

GDPR-Vad är en personuppgift?
GDPR-information till anställda
GDPR-information till deltagare på läger och i verksamheter
GDPR-information till förtroendevalda och personer med uppdrag i EFS och Salt
GDPR-information till givare och vid betalningar till EFS Västerbotten
GDPR-information till ledare och medverkande på läger och i verksamheter
GDPR-information till prenumeranter och annonsörer – Vårt Budskap
GDPR-information till pensionerade medarbetare
GDPR-information till den som hyr EFS Fjällgård

 
  Logga in Forum