Senaste från EFS Västerbotten

Årsmöte på nytt sätt

2020-03-27

EFS Västerbottens senaste styrelsesammanträde präglades av den pågående Coronaepidemin. Gåvomedlen sjunker när möten och gudstjänster blir inställda. Årsmötet måste genomföras på ett n

 

Riktlinjer gällande Corona

2020-03-17

EFS Västerbotten hänvisar till EFS riks riktlinjer och Hälsovårdsmyndighetens aktuella riktlinjer.

• Har du symptom, såsom förkylning, hosta eller motsvarande, ska du stanna hemma.• På

 
 
  Logga in Forum