Senaste från EFS Västerbotten

Giv mig ej glans, ej guld ej prakt i signad juletid.

2012-12-21

 

Giv mig Guds ära änglavakt och över jorden frid.

2012-12-21

 

Giv mig en fest som gläder mest, den konung jag har bett till gäst!

2012-12-21

 

Snart dags för föreningsavgift

Riks

2012-12-14

På EFS årsmöte i maj beslöt man att införa en föreningsavgift till EFS från 2013, och den kommer att faktureras till föreningarna en bit in på nästa år. Avgiften bygger på en summa på 125…

 

Förändring också för medlem

2012-12-14

EFS Västerbotten vill utvecklas och förändras, med föreningstänkande och medlemskap som given utgångspunkt. Det medför att medlemsfrågan bör lyftas fram och bearbetas. Men är föreningstänk…

 

Jubileum i samarbetskyrka

Lokalt

2012-12-13

Under hösten har Ersmarkskyrkan i Umeå firat 20-årsjubileum på flera olika sätt. Först ordnades ett välbesökt musikcafé där gospelkören Trinity från Skellefteå och biskop Hans Stiglund me…

 

Nå vidare och djupare – fortbildningstillfälle

2012-12-10

EFS Västerbotten ordnar årligen i januari fortbildningsdagar för sina anställda och biträdande medarbetare. I år görs dessutom en inbjudan till ideella medarbetare och även Svenska kyrkans an…

 

Lokalt idéforum om Patrullriks 2014

2012-12-10

EFS/Salt Västerbotten står som värd för Patrullriks i Gärdsmark utanför Skellefteå sommaren 2014. Som viktiga faktorer för lägret ses lokal förankring, modernt scoutprogram, utveckling scoutv…

 

EFS inte alltid så demokratiskt

Riks

2012-12-10

EFS har inte alltid prioriterat demokratin inom rörelsen. I tidiga år var bekännelsetroheten inte sällan viktigare än kravet på medbestämmande som kom utifrån organisationen. Det kan man konst…

 
 
  Logga in Forum